germanistyka ukw multimedia

media cyfrowe w badaniach


Ważniejsze prace naukowe i projekty badawcze

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

dr Anna Kapuścińska: Grenzphänomene zwischen Text und Bild am Beispiel multimedialer Nachrichtensendungen, Erich Schmidt Verlag, 2017, ISBN 978-3-503-17184-2.

dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW: Sprachspiel Emotion Zum medialen und semiotischen Status von Emotionen, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015, ISBN 978-83-8018-022-2.

dr Krzysztof Okoński / mgr Karol Gliszczyński (red.): Kierunki humanistyczne i społeczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wobec digitalizacji. Studium wybranych inicjatyw, 2015, ISBN 978-83-941748-0-4. (plik pdf)

PROJEKTY BADAWCZE

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW
Medium – Tekst – Dyskurs (projekt w ramach badań statutowych)

dr Anna Kapuścińska
Podstawy semiotyczne wybranych form komunikacji we współczesnych mediach (projekt habilitacyjny)
Fenomeny graniczne pomiędzy tekstem a obrazem na przykładzie multimedialnych programów informacyjnych (projekt w ramach grantu na badania młodego naukowca/doktoranta – zakończony)

dr Janusz Pociask
Werbalno-wizualna kreatywność w komunikacji reklamowej. Wybrane aspekty systemu języka, lingwistyki tekstu i obrazu oraz pragmalingwistyki (projekt habilitacyjny)

dr Hanna Stypa
Czat doradczy w komunikacji za pośrednictwem Internetu (projekt habilitacyjny)

 
 

Prezentacje w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki

dr Anna Kapuścińska
25.05.2018: Pismo obrazkowe 2.0, czyli o tym, jak historia lubi się powtarzać
25.05.2017: Co słowniki wiedzą o „googlowaniu”, czyli język w czasach nowych mediów
20.05.2016: Czy język mediów naprawdę istnieje?
21.05.2015: Pomiędzy nowością a schematycznością w Internecie
29.05.2014: Ile jest informacji w informacjach? O przekazie multikanałowym w programach informacyjnych
23.05.2013: O czym nie śniło się leksykografom, czyli internetowe neologizmy w języku
25.05.2012: Co autor miał na myśli? O trudnej sztuce czytania emotikonów
26.05.2011: Poprawność językowa – co to takiego? O (nie)poprawności językowej w komunikacji internetowej

dr Krzysztof Okoński
22.05.2015: Selfie z historią w tle. Jak poznawać nowsze dzieje Niemiec korzystając ze smartfona?
25.05.2012: Historia i współczesność Niemiec w grach PC
27.04.2006: E-teaching, e-learning, e-books: nowe technologie w nauczaniu języków obcych

mgr Karol Gliszczyński
27.05.2010: Od Gadu-Gadu do Second-Life. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej poprzez naukę języków obcych online

 
 

Zorganizowane konferencje

 

2014

Międzynarodowa konferencja naukowa Multikodale Texte in der massenmedialen Kommunikation – zwischen Realität und Virtualität
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 19-20.09.2014
Organizacja: prof. UKW dr hab. Marek Cieszkowski, dr Janusz Pociask, dr Jacek Szczepaniak.

2012

Konferencja naukowo-dydaktyczna Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia – dydaktyka – kompetencje absolwenta – cyfryzacja obiegu naukowego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 21.05.2012
Organizacja: dr Krzysztof Okoński, mgr Karol Gliszczyński
Współpraca: Izabela Reinlender (Koło Naukowe Studentów Germanistyki)
Strona konferencji: http://cyberhumanistyka.ukw.edu.pl/

2011

Cykl spotkań naukowych Schon verNETZt? – Zur Rolle neuer Medien bei der Vernetzung von Alumni, Organisationen, Hochschulen und Unternehmen
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (22.05.2011) i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (23.05.2011)
Organizacja: mgr Karol Gliszczyński

 
  Pozostałe aktywności pracowników (w zakresie nowych mediów)

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW
dr Anna Kapuścińska
dr Krzysztof Okoński
dr Janusz Pociask
dr Hanna Stypa
mgr Karol Gliszczyński