germanistyka ukw multimedia

Projekty multimedialne: założenia i realizacje

Blogi i animacje
kulturoznawcze
i lingwistyczne
Filmy  Tłumaczenia
artykułów
i stron www
Artykuły i referaty
o nowych mediach
Wizerunek sieciowy
Katedry Germanistyki
Wokół gier
komputerowych
Materiały
dydaktyczne
Podcasty i nagrania mp3
(w realizacji)
Glosariusze terminów
specjalistycznych