germanistyka ukw multimedia

Multimedia w programie studiów

Narzędzia CAT w pracy tłumacza
Język w mediach
Projekt multimedialny (założenia)
Translatorium PN, NP
Nowe technologie w pracy filologa
Język niemiecki w gastronomii (prace domowe)