germanistyka ukw multimedia

Projekt multimedialny: referaty konferencyjne i artykuły naukowe

Rok akademicki 2012/2013


 

 

Wywiad z Izabelą Reinlender dla Radia PiK


Referat i współudział w organizacji konferencji naukowo-dydaktycznej

Izabela Reinlender
Filologia Stosowana z Językiem Niemieckim
studia stacjonarne II stopnia

Współudział w organizacji konferencji naukowo-dydaktycznej Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia – dydaktyka – kompetencje absolwenta – cyfryzacja obiegu naukowego (Katedra Germanistyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz wystąpienie pt. Web design, grafika komputerowa, wizerunek w sieci – okiem studentki filologii (21.05.2012)

Więcej informacji: http://www.cyberhumanistyka.ukw.edu.pl


Zdjęcie z konferencji

Referat na konferencji naukowej Język w Poznaniu

Wojciech A. Trojanowski
Filologia Stosowana z Językiem Niemieckim
studia stacjonarne II stopnia

Referat z prezentacją multimedialną pt. Der Wortschatz als ein Spiegelbild unserer Zeit und der Tendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache, UAM Poznań (18.05.2012)

Rok akademicki 2011/2012


  Zdjęcia z konferencji
 

 

 
 


Referat i artykuł „Auschwitz”: powrót do gry. Holocaust w filmie Uwe Bolla

Jolanta Małecka
Filologia Stosowana z Językiem Niemieckim
studia stacjonarne II stopnia

Udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier w Poznaniu z referatem „Auschwitz”: powrót do gry. Holocaust w filmie Uwe Bolla i prezentacją multimedialną (19-20.11.2011)