germanistyki ukw multimedia

Profile Katedry Germanistyki w serwisach społecznościowych

Profil Katedry w serwisie YouTube zawiera materiały filmowe podzielone na następujące playlisty: Wyjazdy studyjne, Zaliczenia multimedialne, Imprezy naukowe, Imprezy kulturalne i popularno-naukowe, Inne. Subskrybujemy kanały video instytucji partnerskich, takich jak Teatr Polski w Bydgoszczy i Alumniportal Deutschland, ważniejszych mediów niemieckich oraz portali edukacyjno-krajoznawczych (Bundeszentrale für politische Bildung). Zachęcamy do oglądania naszych filmów i subskrypcji kanału http://www.youtube.com/user/UKWGermanistykaFanpage Katedry Germanistyki na Facebooku to zapewne najpopularniejsze medium społecznościowe, umożliwiające kontakty naszym studentom, absolwentom, sympatykom, instytucjom partnerskim, potencjalnym pracodawcom, pracownikom i serwisom naukowym lub kulturalnym. Prezentujemy, wymieniamy i komentujemy wydarzenia z życia Katedry, bieżące projekty naukowe i dydaktyczne oraz aktualności w krajach D-A-CH – zarówno poprzez linki do artykułów prasowych i publikacji naukowych jak i mniej formalnie – publikując memy o tematyce studenckiej. Adres: https://www.facebook.com/UKWgermanistyka – zapraszamy do polubienia naszego fanpage’a!


Academia.edu to serwis społecznościowy przeznaczony dla naukowców, wykładowców, studentów i instytucji edukacyjnych. W równym stopniu wykorzystujemy jego funkcje społecznościowe, jak i archiwalne. Pod zakładkami About, Events, Studentenzeitschrift, Stammtisch, Rekrutacja, Konferenzen, Papers i Biuletyn Centrum Stosunków Międzynarodowych można znaleźć informacje o bieżących wydarzeniach z życia Katedry Germanistyki, wybrane publikacje naukowe w formacie pdf, wydania gazetki studenckiej „Volltreffer” oraz materiały o konferencjach i innych wydarzeniach. Zapraszamy do obserwacji naszej aktywności: http://ukw.academia.edu/KatedraGermanistyki.


Niemieckojęzyczny serwis FaDaF służy integracji i wymianie informacji między osobami i instytucjami zajmującymi się nauczaniem języka niemieckiego. Katedra Germanistyki prezentuje w nim dane dotyczące zasad rekrutacji, organizacji studiów 1. i 2. stopnia, dominującej tematyki zajęć dydaktycznych, punktacji ECTS, współpracy międzynarodowej, zakresu prowadzonych badań naukowych, specyfiki kierunku, praktyk zawodowych oraz powiązania treści nauczania z wymaganiami rynku pracy. Adres: http://www.fadaf.de/hochschul-wiki/index.php?title=Bydgoszcz_(Bromberg)


Alumniportal Deutschland jest serwisem skierowanym do osób, które związane są z językiem niemieckim lub Niemcami (np. studentów germanistyki, byłych stypendystów fundacji niemieckich, absolwentów niemieckich uczelni). Alumniportal łączy w sobie zalety medium społecznościowego, multimedialnego kursu językowego oraz międzynarodowej wyszukiwarki ofert pracy. Multiplikatorem portalu w Polsce jest starszy wykładowca w Katedrze Germanistyki UKW w Bydgoszczy mgr Karol Gliszczyński. Szczegółowe informacje o współpracy Katedry z Alumniportalem zawiera niniejsze sprawozdanie (1 strona).