germanistyka ukw multimedia

Projekt multimedialny: wizerunek sieciowy Katedry Germanistyki UKW

Rok akademicki 2012/2013


Tłumaczenie na język niemiecki streszczeń referatów
oraz zawartości oficjalnej strony konferencji naukowej

Magdalena Kępa, Paulina Pawlaczyk, Magdalena Szmythaber
1. rok Filologii Stosowanej z Językiem Niemieckim
studia stacjonarne II stopnia

Korekta: mgr Friederike Partzsch (Katedra Germanistyki UKW)

Tłumaczenie na język niemiecki streszczeń referatów oraz zawartości oficjalnej strony konferencji naukowo-dydaktycznej Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia – dydaktyka – kompetencje absolwenta – cyfryzacja obiegu naukowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 21.05.2012

Rok akademicki 2011/2012


Oficjalny profil Katedry Germanistyki UKW w serwisie Facebook

Ewa Lewandowska, Aneta Paradowska-Madziąg
Filologia Stosowana z Językiem Niemieckim
studia stacjonarne II stopnia

W ramach projektu multimedialnego stworzyłyśmy stronę na portalu społecznościowym Facebook dotyczącą Katedry Germanistyki UKW. Nasza praca nad stworzeniem tej strony zaczęła się od znalezienia odpowiednich informacji dotyczących Katedry. Większość z nich znalazłyśmy na stronie internetowej Katedry: www.germanistyka.ukw.edu.pl. Po zebraniu interesujących nas materiałów, przystąpiłyśmy do tworzenia strony i profilu instytucji. Najpierw musiałyśmy się zarejestrować, a następnie założyć stronę jako administratorki. Gdy już to uczyniłyśmy, zaczęłyśmy dodawać informacje dotyczące: kierunków studiów, rekrutacji, pracowników Katedry oraz ich publikacji, położenia Katedry, sekretariatu, biblioteki, zastosowania multimediów, działalności studenckiej, badań naukowych oraz najważniejszych wydarzeń.